Navigation

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Vetrina İç. ve Dış. Tic. A.Ş., Sima Çanta ve Aksesuar A.Ş., Dila İthalat ve Pazarlama Ltd. Şti., Mr İth. ve Paz. Ltd. Şti., Disma Tekstil İthalat ve İhracat Ltd. Şti., Disita Bayan Giyim A.Ş. ve Dsg Giyim A.Ş. (Bundan böyle hepsi birlikte kısaca “Dilasima Group” olarak anılacaktır.) ile Zetamara Tekstil Konfeksiyon San. Tic. Ltd. Şti. ve Kocaöz Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle hepsi birlikte kısaca “Dilasima Group Bayileri” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz.

Dilasima Group, önde gelen birçok uluslararası markayı Türkiye’de satışa sunan bir perakende moda kuruluşudur. Dilasima Group, kurulduğu ilk günden beri benimsediği ve geliştirdiği doğru seçilmiş marka profili, kaliteli ürünleri, özenli hizmet anlayışı, öncü sunumu, yenilikçi ve araştırmacı moda anlayışıyla her aşamada keyif ve güven duygusu yaratarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Siz değerli müşterilerimize hizmetlerimizin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla Dilasima Group ve Dilasima Group Bayileri tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gereklidir. Bu kapsamda, Dilasima Group ve Dilasima Group Bayileri ile paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kanun kapsamında veri sorumlusu, yukarıda unvanları belirtilen Dilasima Group şirketlerinin Dilasima Group Bayileri’nin her biridir.

Kişisel Veriler

Dilasima Group şirketleri ve Dilasima Group Bayileri tarafından; e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, ev veya iş adresiniz ya da telefon numaranız gibi şahsi bilgilerinizi; ayrıca, yaş, cinsiyet, tercihler gibi demografik bilgileri; internet sitesi üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin bilgiler ve internet sitesi üzerinden konum bilgisini; mağazalardan yapılan alışverişlere ilişkin tüm bilgiler ile mağazada bulunan kameralar sebebiyle görüntüleriniz işlenmektedir. Ayrıca, mağazalarımızdan yaptığınız alışverişlerde, alışveriş tercihlerinizi tespit etmek ve size daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek amacıyla kılık ve kıyafetle sınırlı olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de işlenmektedir.

Mağazalarımızda güvenliğin sağlanabilmesi ve verilen hizmetin kalitesinin ölçülebilmesi açısından kapalı devre kamera sistemi ile 7 gün ve 24 saat süre ile kamera kaydı yapılmakta ve bu kayıtlar 15 gün süre ile saklanmakta ve sonrasında silinmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz ve kılık ve kıyafetle sınırlı olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz, Dilasima Group şirketlerinden ve Dilasima Group Bayileri’nden yaptığınız ve yapacağınız alışverişler ile siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden haberdar etmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve mevzuata uygun şekilde toplanmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Dilasima Group tarafından sunulan ürünler ve de hizmetlerle ilişkili olarak değişiklik gösterebilmektedir. Mağazalar, şubeler, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel verileriniz, Dilasima Group’un ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız süre boyunca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde,
  • Doğru ve güncel olarak,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de
  • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak

işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Dilasima Group tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin gerekli çalışmaların yürütülebilmesinin ve siz değerli müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesinin, ürün ve hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilerek sizlere önerilebilmesinin, Dilasima Group’un ticari stratejilerinin ve müşteri ilişkileri süreçlerinin belirlenmesinin ve değerlendirilmesinin, sizlerle Dilasima Group arasındaki hukuki ve mali süreçler de dahil olmak üzere tüm süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen koşullara uygun şekilde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanmasından muhafazasına, tüm işlenme aşamaları, bu konuda yetkilendirilmiş ve kişisel veriler konusunda bilgilendirilmiş personeller tarafından ve veri güvenliğinin sağlanabildiği alanlarda yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz yalnızca Dilasima Group şirketlerinin faaliyet konuları kapsamında Dilasima Group şirketleri ve Dilasima Group Bayileri tarafından toplanacak, toplanma amaçları ile ilişkili olarak kullanılacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kuralları ve de istisnaları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; yukarıda ticari unvanları belirtilen Dilasima Group şirketleri ve Dilasima Group Bayileri arasında aktarılmaktadır.

Ayrıca, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel veriler, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere, Dilasima Group’un mümessili olduğu yurtdışı şirketleri ile, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici, denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel veri sahibi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde söz konusu zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yürürlükteki mevzuattan doğan bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi doğrultusunda, Dilasima Group’un ve Dilasima Group Bayileri’nin Başvuru Formu’nda belirtilen adreslerine; adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile Başvuru Formu’nu doldurmak sureti ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurunuz Dilasima Group şirketleri ve/veya Dilasima Group Bayileri tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kanun kapsamında veri sorumlusunun, yukarıda belirtilen Dilasima Group şirketleri ile Dilasima Group Bayileri’nin her birinin ayrı ayrı olduğunu ve başvurunuzu unvanı yukarıda belirtilen hangi şirket için yaptığınızı bildirmeniz gerektiğini ayrıca belirtmek isteriz.